Posts In: Illustration


Xem bài viết
2 Tháng Mười Một, 2018 Công nghệ mới

AnyMind, sử dụng AI để quảng cáo, tiếp thị và nhân sự, tăng $ 13.4 triệu

AnyMind Group , một công ty có trụ sở tại Singapore sử dụng AI trong…

Xem thêm
Xem bài viết
18 Tháng Năm, 2017 Xu hướng

Hôm nay là ngày cuối cùng cho vé vào cửa sớm để phá vỡ Berlin 2018

“Tôi không thể chờ đợi để trả đến 500 € nhiều hơn cần thiết để…

Xem thêm